crea-hobbyMarkten


Markten-agenda


Poppen/Beren Plaza op de Internationale Verzamelaarsbeurs Utrecht

16(opbouw)/17/18 november 2018: Jaarbeurs Utrecht
Verkoopexpo Poppen/Beren op Internationale Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht (NL) 16/17/18 nov 2018 www.verzamelaarsjaarbeurs.nl

 

Grote Hobby- & Creamarkt
zaterdag 9 maart 2019: Nieuw Vennep
Van Zantenhal: Grote Hobby- & Creamarkt
Open: 10-16.30 uur, entree volw. 5,00, kinderen tot 12 jaar gratis

 

Boeken via de site? Klikken op menu (drie streepjes linksboven)

of bellen / mailen naar: tel. 06-40135413     info@dehobbymarkt.nl

 

Verschijning: september - december - maart - juni

Adverteren of zelf publiciteit in het tijdschrift? Bel of mail ons: tel. 06-40135413 / info@heins-hobbys.nl

Abonnement Nederland:
Een abonnement is € 20,- per vier nummers, een los nummer kost € 5,75. Bij vooruitbetaling op  bankrekening

NL81 SNSB 0928 4036 45, t.n.v. Heins & Hobby’s. Vermeld vanaf welk nummer het abonnement dient in te gaan.

Abonnementen België:

Abonnementsprijs € 25,-, los nummer € 10,00.
Maak dit bedrag over op onze Belgische girorekening BE41 0003 2521 2910 t.n.v.
Poppen / Teddy-beer. Vermeld vanaf welk nummer het abonnement dient in te gaan.